Teambuilding công ty Havyco

Teambuilding Cong Ty Havyco 48 8

Teambuilding công ty Havyco- Khu Du Lịch Trường Huy Ngày 25 tháng 11 năm 2018, Khu du lịch Trường Huy hân hạnh tổ chức Teambuilding công ty Havyco với 200 thành viên tham gia. Đầu tiên mọi người tập hợp ở sân teambuilding Trường Huy rất rộng rãi và thoải mái Các trò chơi trong chương …